Ühistust

Harju Tarbijate Ühistu alguseks loetakse aastat 1909, mil asutati Viinistu ja Turbuneeme Tarbijate Ühistud ning Kuusalu Tarvitajate Ühistu. Tänane nimi võeti kasutusele 1993. aastal. Harju Tarbijate Ühistu tegevuspiirkonnaks on Harjumaa ning Tallinn. Ühistul on kokku 283 töötajat, 1882 liiget ehk klientomanikku ja 26 kauplust, sh Coop Maksimarketid, Coop Konsumid, Coop väikepoed ning Coop Ehituskeskus.

Ühistu MISSIOON on olla parim jaekaubandusteenuse pakkuja oma teeninduspiirkonnas Harjumaal. Hoolime oma liikmetest ja klientidest. Selleks, et pakkuda just seda kaupa, mida meie liikmed ja kliendid vajavad, hoiame usaldusväärseid kontakte tarnijatega. Meie töötajad on motiveeritud ja kogemustega.
Ühistu VISIOON: kiiresti arenevas ettevõtluskeskkonnas ning aina enam laieneval jaekaubandusturul soovime olla kaasaegse kaubandusettevõtte võrdkujuks oma teeninduspiirkonnas. “Kaasaegne” tähendab meie jaoks:

 • kõrgeim kliendirahulolu
 • kaasaegselt renoveeritud kauplused
 • innovatiivsus ehk kaasaegne tehnoloogia
 • ketikaubanduse arendamine
 • efektiivne organisatsioon.

Ajalugu

Ava kõik

Juba Eesti omariikluse esimestel aastatel aktiviseerus maal ühiskaubandus, mille kaudu muutusid eestlased jõukamaks. Ühistegevus valmistas eestlasi ette juhtima oma riiki. 1939. aastal andsid tarbijate ühistud ligikaudu 35 % vabariigi jaekäibest. Ühiskaubandus on püsiva ning järjest tugevneva organisatsioonina eksisteerinud Eestis 1902. aastast alates, mil Antslasse ja Sindisse rajati esimesed tarbijate ühistud. Harju Tarbijate Ühistu tegevuse alguseks loetakse aastat 1909, mil asutati Harjumaal Viinistu ja Turbuneeme Tarbijate Ühistud ja Kuusalu Tarvitajate Ühistu. 1937. aastal oli tänase Harju TÜ territooriumil 12 tarvitajate ja majandusühisust 24 kauplusega. 1940. aastal nimetas okupatsioonivõim need ümber tarbijate kooperatiivideks. 1941. aastal moodustati Harjumaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlik Liit, mille haldusalasse kuulusid kõik 24 Harjumaa tarbijate kooperatiivi. 1. septembrist 1941 kehtestati taas Eesti Vabariigi aegne ETK struktuur ning maakondlikud liidud likvideeriti, 1944. aasta oktoobris jälle taastati. 1950. aasta 11. jaanuaril kaotati Eestis maakonnad ja loodi 39 rajooni, Harjumaal oli neid neli: Harju, Kose, Loksa ja Keila. Praeguse Harju TÜ asemel oli kolme rajooni tarbijate kooperatiivide liit: Harju TKRL (Tallinna ümbruse, Raasiku, Rae ja Jägala TK-d), Kose TKRL (Kose, Kehra ja Äksi TK-d) ja Loksa TKRL (Kuusalu ja Loksa TK-d). 1953–1954 aastatel nimetati Jägala TK ümber Aruküla TK-ks ning Rae TK liideti Raasiku TK-ga. Pärast Loksa ja Kose rajoonide likvideerimist allutati nende territooriumil olevad kooperatiivid Harju rajooni TK Liidule, mis eksisteeris 1966. aastani ja mille õigusjärglaseks sai Harju rajooni TK. Harju RTK oli üks suuremaid ja edukamaid ENSV-s, tema tegevusaastatel ehitati palju uusi kaubandushooneid, suurt tähelepanu pöörati elamuehitusele ja personali kasvatamisele. 1991 aastal kuulus Harju Tarbijate Kooperatiivi 106 kauplust ja 52 toitlustusettevõtet, aastakäive oli 173,8 miljonit rubla. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimestel aastatel tekkis Harju TK-s lagunemisprotsess, millega algas Harju TK allakäik. Umbes 80 % ettevõtetest anti üle erakätesse või suleti. 1993. aasta alguseks oli Harju TK koosseisu jäänud ainult 18 pisikest poekest ja 3 sööklat. Kooperatiivi aastakäive oli 17,4 miljonit krooni ning kahjum koos maksmata arvetega oli üle 3 miljoni krooni. Kooperatiivi vastu algatati pankrotimenetlus.

6. aprillil 1993 nimetasime Harju Tarbijate Kooperatiivi ümber Harju Tarbijate Ühistuks. 1993.a. oktoobris sai ühistu kohtuotsusega tagasi ebaseaduslikult rendile antud kauplused. 1994. a saavutasime aasta käibeks 42,5 miljonit krooni, kauplusi oli 55. Töötasime välja arengukava kuni aastani 2001, peamiseks tegevussuunaks seadsime laia valikuga toidu- ja esmatarbekaupluste arendamise. Alustasime kahjumiga töötavate kaupluste sulgemist ja rendile andmist

 • 1995. a renoveerisime Haabneeme kaupluse. Kauplusi oli 47 ja aasta käive 45,9 miljonit krooni.
 • 1997. a renoveerisime Kehras kaupluse Tuljak, aasta käive oli 69,5 miljonit krooni.
 • 1998. a renoveerisime Kiili ja Vaida kauplused, avasime ehitusmaterjalide kaupluse Sakus. Aasta käive oli 77,0 miljonit krooni ja jälle üle pika aja jõudis ettevõte kasumisse.
 • 2000. a renoveerisime Jüri kaupluse ja aasta käive oli 91,0 miljonit krooni.
 • 2001. a renoveerisime Loksa ja Kaberneeme kauplused, aasta käibeks oli 109,7 miljonit krooni. Koostasime arengukava kuni aastani 2005.
 • 2002. a renoveerisime Rohuneeme kaupluse ja avasime kaupluse Kosel, aasta käive oli 130,0 miljonit krooni.
 • 2003. a renoveerisime Tõdva kaupluse ja avasime kaupluse Sakus, aasta käive oli 170,0 miljonit krooni.
 • 2004. a renoveerisime Kiili kaupluse, aasta käive oli 197,0 miljonit krooni.
 • 2005. a renoveerisime Aruküla kaupluse, aasta käive oli 219,0 miljonit krooni.
 • 2006. a renoveerisime kaupluse Tuljak ja ühistu kontoriruumid, aasta käive oli 269,0 miljonit krooni.
 • 2007. a renoveerisime ja avasime kauplused Jüris ja Kuusalus. Uuendatud kauplused hakkasid kandma Konsumi ketimärki. Aasta käive oli 362,0 miljonit krooni.
 • 2008. a renoveerisime Raasiku kaupluse ja avasime Konsumi keti kauplusena. Aasta lõpuks ulatus ühistu kaupluste kaubanduspind üle 7000 m2, aasta kaubakäive oli 427 miljonit krooni. Ühistu liikmete arv oli 2014. aasta jaanuari seisuga 1805, töötajaid 207.
 • 2009. a renoveerisime Haabneeme kaupluse ja avasime Konsumina.
 • 2010. a renoveerisime Kiisa AjaO kaupluse.
 • 2011. a liitsime ühistuga Sõpruse Konsumi Tallinnas ja avasime Paldiski Konsumi, värskendasime Loksa Konsumit.
 • 2012. a renoveerisime Vaida AjaO kaupluse, laiendasime ja värskendasime Kehra Konsumit.
 • 2013. a värskendasime Kose Konsumit ja Aegviidu AjaO kauplust.
 • 2014. a avasime Miiduranna Konsumi ja Muraste Konsum/E-Ehituskeskuse. Mõlemas kaupluses võtsime kasutusele Konsumi Iseteeninduse.
 • 2015. a värskendasime ja laiendasime Jüri Konsumit, kaupluses võtsime kasutusele Konsumi Iseteeninduse. Sulgesime remondiks Rohuneeme AjaO.
 • 2016. a jaanuaris muutsime Muraste Konsum/E-Ehituskeskuse Muraste Konsumiks, laiendasime toidukaupade valikut. 14. aprillil taasavasime renoveeritud Rohuneeme AjaO.
 • 2016. a novembris taasavasime Sõpruse Konsumi kaupluse iseteeninduslahendusega kassadega. Nüüd on klientidel võimalik maksta kauba eest iseteeninduskassades pangakaardi, säästukaart plussiga või sularahaga.
 • 2017. a veebruaris värskendasime Kiili Konsumit. Muutsime poe paigutust, suurendasime tootevalikud ja kaasajastasime tehnoloogiat.
 • 2017. a augustis laiendasime ja renoveerisime Kose Konsumi. Toote sortiment laienes ja võtsime kasutusele Konsumi Iseteeninduse.
 • 2017. a novembris avasime Coop Panga pangapunktid Paldiskis, Kuusalus, Kehras ja Raasikul.
 • 2018. a märtsis võttis Harju Tarbija Ühistu üle Coop Eesti Keskühistu 6 kauplust.

 

Harju Tarbijate Ühistu omandivorm on tulundusühistu ja omanikud on ühistu liikmed.

Konsumi iseteenindus

Iseteeninduskassad on olemas Miiduranna, Jüri ja Muraste Konsumis. Sularaha maksevõimekusega Nutikassa on olemas Sõpruse Konsumis ja pultidega lahendus Kose Konsumis.

Vaata lisaks

Ava kõik
 • Käesolev leping sätestab Coop Eesti Keskühistu  ja kliendi vahel sõlmitava Iseteeninduse teenuse kasutamislepingu tingimused.
 • Iseteeninduse teenus (edaspidi Iseteenindus) võimaldab kliendil elektroonilise iseteeninduspuldi abil lugeda kassasüsteemi ostetavad tooted ning maksta oma ostukorvi eest iseteeninduskassas või tavakassas.
 • Iseteenindust saavad kasutada kõik Säästukaardi ja Säästukaart Plussi omanikud, kes on sõlminud Iseteeninduse teenuse kasutuslepingu. Leping loetakse sõlmituks kliendi poolt käesolevate tingimuste kinnitamisega.
 • Põhikaardi omaniku poolt käesoleva lepingu sõlmimisega saavad automaatselt õiguse Iseteenindust kasutada kõik põhikaardiga seotud lisakaardi valdajad. Lisakaardi valdaja tegevuste eest vastutab lepingu sõlminud klient.
 • Iseteeninduse teenus on kliendile tasuta.
 • Iseteeninduse korraldajaks kaupluses on vastava kaupluse operaatoriks oleva tarbijate ühistu.
 • Enne igakordset Iseteeninduse kasutamist registreerib klient oma Säästukaardi või Säästukaart Plussi iseteeninduspultide terminalis.
 • Ostlemise ajal käsitseb klient iseteeninduse pulti sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult
 • Pärast ostu lõpetamist asetab klient puldi selleks ettenähtud hoidikusse. Klient tagastab puldi maksealas selleks ettenähtud kohta või annab üle kaupluse teenindajale ka juhul, kui ta ostu ei soorita.
 • Klient kohustab hüvitama Iseteeninduse korraldajale iseteeninduspuldi hävimisest, kaotsiminekust või kahjustumisest tuleneva otsese varalise kahju, mis on tekkinud ajavahemikul alates kliendi poolt iseteeninduspuldi võtmisest kuni selle tagastamiseni ettenähtud tingimustel.
 • Iseteeninduse korraldajal on õigus ogal ajahetkel kontrollida (suunata ostukontrolli) iseteenuspuldiga sisseloetud toodete koguse ja nimetuse vastavust tegelikult ostukärusse/korvi/ostukotti asetatud toodetega.
 • Iseteeninduse korraldaja teavitab klienti otsusest teenuse kasutamisõigus peatada või lõpetada.Iseteeninduse korraldajal on õigus ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata Iseteeninduse teenuse leping üles öelda või peatada Iseteeninduse kasutamisõigus juhul kui klient: a) Edastab oma Säästukaardi või Säästukaart Plussi kolmandale isikule Iseteeninduse kasutamiseks; b) Kasutab iseteeninduspulti muuks otstarbeks kui toodete sisselugemiseks kassasüsteemi; c) Kahjustab iseteeninduspuldi ja/või sellega seotud seadmeid; d) Kuritarvitab Iseteenindust muul viisil.
 • Isikuandmete vastutav töötaja võib käesoleva lepingu sõlmimiseks ja Iseteeninduse teenuse osutamiseks kliendi poolt esitatud isikuandmeid edastada käitlemiseks volitatud lepingupartnerile (volitatud töötleja). Volitatud töötleja on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalselt ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulevate volitatu töötajale laienevate kohustuste täitmise.
 • Coopil on õigus Iseteeninduse teenuse tingimusi ühepoolselt muuta.

Neli sammu:

 • Võta pult
 • Skaneeri
 • Pane kotti
 • Maksa

Kuidas alustada?

 • Iseteenindust saavad kasutada kõik Säästukaardi ja Säästukaart Plussi omanikud.
 • Ostu alustamisel reistreeri Säästukaart või Säästukaart Pluss kaupluse sissepääsus asuvas pulditerminalis. Esmasel kasutamisel kuvatakse ekraanile isteeninduse kasutustingimused, millega nõustumisel vajuta ekraanil nuppu "Nõustun".
 • Võta hoidikust helendav pult. Pult on ostlemiseks valmis. Puldi võtmiseks on sul aega 30 sekundit.

Puldi kasutamine

 • Lisa toode - hoia nuppu "+" all ja suuna puldi valguskiir risti tootel asetseva triipkoodiga
 • Kogus - vajuta "OK" nupule, kui ostad sama toodet üle ühe tk, sisesta puutetundlikul ekraanil toodete lõplik kogus ja kinnita valik "OK" nupuga. Valesti sisestatud koguse kustutamiseks vajuta "C".
 • Kustuta toode - hoia nuppu "-" all ja suuna puldi valguskiir risti triipkoodile tootel, mida sa osta ei soovi.
 • Sirvi ostunimekirja - vaikimisi on tärniga nupud seadistatud sisestatud toodete sirvimiseks.
 • Ostukorvi kokkuvõte - vaata ostukorvi maksumust ja ostetavate toodete arvu mis tahes hetkel kahe joonega nupu alt.
 • Vaata ostukorvoi tooteid - ostunimekirja sirvimiseks saad kasutada üles ja alla nuppe.

Faktid

1882

Klientomanikku

350

Töötajat

26

Kauplust

Kontaktid

Harju Tarbijate Ühistu

Saku 6 Tallinn 11314

Jaan Marjundi

juhatuse esimees

Jüri Kimmel

haldusjuht

Piret Luberg

finantsjuht

Merli Sirp

kaubandusjuht

+37257439359

merli.sirp@harjuty.ee

Aide Metsaviir

personalijuht

Liikmelisus

Väljavõte Harju Tarbijate Ühistu põhikirjast.

...

2.1. Liikmeks vastuvõtmine

2.1.1. Ühistu liikmeks võib astuda Ühistu teeninduspiirkonnas elav või töötav teovõimeline füüsiline isik, kes tunnistab käesolevat põhikirja.

2.1.2. Liikmeks astumisel esitatakse Ühistu juhatusele kirjalik avaldus, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates. Koos avaldusega tasutakse sisseastumismaks, mille suuruse on kehtestanud Ühistu juhatus. Juhatus võib keelduda liikmeks vastuvõtmisest kui Ühistu ei suuda tagada ega soodustada olemasolevast suurema arvu liikmete majanduslikke huve.

2.1.3. Juhul, kui liikmeks astujat ei võeta Ühistu liikmeks, sisseastumismaksu ei tagastata ja see jääb menetluskulude katteks. Juhul, kui sisseastumismaksu ei ole liikmeks astuja poolt tasutud, on juhatusel õigus keelduda liikmeks astumise avalduse vastuvõtmisest.

2.1.4. Ühistu liikmeks vastuvõtmisel tuleb tasuda osamaks Ühistu arvele 1 kuu jooksul alates vastuvõtmisotsuse kättesaamisest.

2.1.5. Liikmeks astuja loetakse Ühistu liikmeks alates osamaksu laekumise päevast.

2.1.6. Ühistu peab liikmete nimekirja, millesse kantakse füüsilisest isikust liikme ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood, liikme poolt tasutud osamaksu suurus ja tasumise kuupäev, liikmeks vastuvõtmise, Ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus, ning andmed osamaksu tagastamise kohta.

 

2.2. Liikme õigused ja kohustused

2.2.1. Ühistu liikmel on õigus:

2.2.1.1. valida ja olla valitud Ühistu juhtorganitesse seaduses ja põhikirjas sätestatud korras;

2.2.1.2. võtta osa Ühistu üldkoosolekust;

2.2.1.3. saada teavet Ühistu tegevuse kohta ning tutvuda kohapeal Ühistu majandusaasta aruandega ning saada sellest enda kulul ärakiri;

2.2.1.4. Ühistust väljaastumisel /väljaarvamisel saada tagasi osamaks, millest on maha arvatud liikme kohustused Ühistu ees;

2.2.1.5. saada osa Ühistu liikmetele jaotatavatest dividendidest;

2.2.1.6. saada osa Ühistu liikmetele tehtavatest soodustustest;

2.2.1.7. saada osa teistest seadusega tagatud liikme õigustest.

2.2.2. Ühistu liige on kohustatud:

2.2.2.1. täitma Ühistu põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Ühistu juhtorganite otsuseid;

2.2.2.2. tasuma osamaksu Põhikirjas sätestatud ulatuses;

2.2.2.3. osa võtma Ühistu tegevusest, kasutama Ühistu poolt pakutavaid teenuseid;

2.2.2.4. olema Ühistule lojaalne, mitte kahjustama Ühistu mainet ja huve; hüvitama seadusega sätestatud korras Ühistule, Ühistu teistele liikmetele või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;

2.2.2.5. informeerima Ühistut kümne päeva jooksul oma nime või aadressi muutumisest, samuti sellest kui liige saab Ühistuga konkureeriva ettevõtte omanikuks või on valitud sellise ettevõtte juhtvõi kontrolliorganisse või on sellise ettevõttega tööõiguslikes suhetes või on füüsilisest isikust ettevõtjaks Ühistuga samadel tegevusaladel.

 

2.3. Liikme vastutus

2.3.1. Ühistu liige vastutab Ühistu kohustuste eest osamaksu ulatuses.

 

2.4. Liikmelisuse lõppemine

2.4.1. Liikmelisus lõpeb seaduses sätestatud alustel.

2.4.2. Päevast, mil liige loetakse Ühistust väljaastunuks või väljaarvatuks lõpevad tema liikmelisusest tulenevad mittevaralised õigused ja kohustused. Liikme varalised õigused ja kohustused lõpevad jooksva majandusaasta lõppemisega v.a. käesoleva põhikirja punkti 2.6.1.1. korral.

2.4.3. Liikmele tagastatakse tasutud osamaks ühe aasta jooksul varaliste kohustuste lõppemisest arvates.

 

2.5. Liikme ühistust väljaastumine

2.5.1. Liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühistust välja astuda kuni Ühistu lõpetamisotsuse tegemiseni. Avaldus tuleb esitada vähemalt 3 kuud enne väljaastumist.

 

2.6. Liikme ühistust väljaarvamine

2.6.1. Liige arvatakse Ühistust välja juhatuse otsusega:

2.6.1.1. tema surma korral;

2.6.1.2. kui liige ei vasta seaduses või põhikirjas sätestatud nõuetele;

2.6.1.3. kui liige ei täida Ühistu põhikirja või Ühistu juhtorganite otsuseid või jätab kohustused Ühistu vastu täitmata;

2.6.1.4. kui liige töötab sihilikult Ühistu vastu või kahjustab oluliselt Ühistu mainet ja huve;

2.6.1.5. muul mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige seaduse või käesoleva põhikirja nõuete oluline rikkumine.

 

2.7. Väljaarvamise otsus ja selle peale edasikaebamine

2.7.1. Ühistu liikme mittenõustumisel juhatuse poolt tehtud väljaarvamise otsusega on tal õigus kaevata volinike koosolekule 2 nädala jooksul väljaarvamisteate kättesaamisest.

2.7.2. Nimetatud kaebus vaadatakse läbi kaebuse saamisele järgneval volinike koosolekul.

2.7.3. Koosoleku toimumise kohast ja ajast teatatakse kaebuse esitajale kirjalikult.

2.7.4. Kaebuse esitanud isiku puudumine koosolekult, kui temale on koosoleku toimumisest teatatud, ei ole takistuseks kaebuse arutamisel.

2.7.5. Volinike otsuse ärakiri saadetakse kaebuse esitanud isikule 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

...

Ühistu liige saab kõikides Harju Tarbijate Ühistu kauplustes Säästukaardi või Säästukaart Plussi esitamisel ostusoodustust 5%. Soodustus ei laiene tubakatoodetele.

Ühistu kauplused