Töökuulutus

Töökuulutus

Ühistust

Järva Tarbijate Ühistu alustas tegevust aastal 1911, mil loodi Paide Kaubatarvitajate Ühisus "IWA". Tänase nime sai ühistu endale 1992. aastal. Ühistu tegutseb Järvamaal, Lääne-Viirumaal, Ida-Virumaal, Harjumaal ja Tartumaal. Täna on ühistul kokku 770 töötajat, 3941 liiget ehk klientomanikku ning 43 müügi-ja teenindusüksust, sh Coop Maksimarketid, Coop Konsumid, Coop väikepoed ja tööstuskauplused. Lisaks jaekaubandusele tegeleb Järva Tarbijate Ühistu veel toitlustamisega.

Faktid

3941

klientomanikku

770

töötajat

43

kauplust

Kontaktid

Tõnu Uibopuu

Juhatuse esimees

385 1414 / 509 1638

tonu.uibopuu@jarvaty.ee

Priit Teder

Juhatuse liige

385 0857 / 513 9145

priit.teder@jarvaty.ee

Nele Kivimäe

Sekretär-juhiabi

Aira Nõmmik

Pearaamatupidaja

385 0669 / 510 7680

aira.nommik@jarvaty.ee

Liivi Vassiljeva

Pearaamatupidaja asetäitja

Pille Silluta

Pearaamatupidaja asetäitja

Aivo Luuk

Infoloog

Ivi Juknaite

Personalijuht

385 0395 / 5159363

jarva.personal@jarvaty.ee

Endel Polli

Tehnotalituse juht

385 0341 / 5039155

endel.polli@jarvaty.ee

Elo Piir

Toidutehnoloog

385 0395 / 5347 8710

elo.piir@jarvaty.ee

Kristi Salumets

Virumaa müügijuht

Lemmi Prandi

Müügijuht

385 1469 / 5146054

lemmi.prandi@jarvaty.ee

Tiiu Künnapuu

Müügijuht

385 0216 / 5059308

tiiu.kynnapuu@jarvaty.ee

Liikmelisus

Ava kõik

2016. a lõpus oli liikmete osakapital 41,0tuhat eurot.

Liikmete soodustus

  •  võimalus oma raha hoiustada säästukassas.

Liikmeks vastuvõtmine
1. Ühistu liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
2. Ühistu liikmeks astumisel tuleb tasuda osamaksu alammäär 10 (kümme)
eurot ja sisseastumismaksu 1 (üks) euro.
3. Liikmeks astuja loetakse ühistu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise
päevast ja talle antakse liikmeraamat.

Liikme õigused
1. Osa võtta piirkondlikust koosolekust ja volinike kaudu volinike koosolekust.
2. Valida ja olla valitud Ühistu juhtimisorganitesse.
3. Saada teavet Ühistu tegevuse tulemuste kohta.
4. Saada osa Ühistu liikmetele jaotatavast kasumist.
5. Kasutada Ühistu juhatuse otsusega liikmetele määratud teenuseid ja
soodustusi.
6. Liikmesust pärandada ja üle anda.
7. Astuda Ühistust välja ja saada tagasi tasutud osamaks.
8. Välja võtta osamaksu osa, mis ületab osamaksu alammäära.

Liikme kohustused
1. Täitma Ühistu põhikirja ja Ühistu organite otsuseid.
2. Tasuma põhikirjas sätestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja osamaksu.
3. Osa võtma Ühistu tegevusest, hoidma ja tugevdama Ühistu omandit,
takistama ebaperemehelikku ja hoolimatut suhtumist Ühistu varasse.
4. Teatama Ühistu juhatusele oma nime ja elukoha muutumisest.

Liikmesuse lõppemine
1. Liikme väljaastumisel Ühistust.
2. Liikme Ühistust väljaarvamisel.
3. Liikme väljaarvamisel võlausaldaja nõudel.
4. Liikme surma korral, välja arvatud juhul, kui liikmesus läheb üle pärijale.

Liikme surm
1. Liikme surma korral liikmesus lõpeb.
2. Ühel liikme pärijatest on õigus astuda Ühistu liikmeks.
3. Pärija Ühistu liikmeks vastuvõtmisel loetakse endise liikme poolt tasutud
osamaks liikmeks võetud pärija osamaksuk
4. Juhul, kui ükski surnud liikme pärijatest ei soovi astuda Ühistu liikmeks,
tagastatakse surnud liikme osamaks pärijatele pärimisõiguse tunnistuses
märgitud osades või ühele pärijatest nende omavahelise kirjaliku kokkuleppe
alusel.

Vaata lisaks

Ava kõik

Türi söökla
Türi, Viljandi 11, 72211 (Juhataja: Mari Rikk, Telefon 38 78 620)

Sööklas on kolm saali, suurim saal mahutab 90 inimest.

Avatud E–R 9–16 | Laupäeval tellitud üritused

Pakume:
– hommiku- ja lõunasööki
– katame peo- ja peielaudu
– rendime välja saale
– valmistame peolaudu väljaviimiseks.

Paide Hammerbecki Põhikooli söökla
Aiavilja 3, Paide
Telefon 38 50 177
Juhataja Airi Lahesoo

Kooliõpilaste ja -personali
toitlustamine koolipäevadel.

Türi Põhikooli söökla
Wiedemanni 3A, Türi
Telefon 38 38 266
Juhataja Ülle Markso

Kooliõpilaste ja -personali
toitlustamine koolipäevadel.

Paide Maksimarketi kohvik
Maksi kohvik avatud E-L 9-18 | P SULETUD

Tapa KOHVIK

avatud E - L 9 - 19  P 9 - 17

Järva Tarbijate Ühistu nõukogu:
1. Jaan Käär (nõukogu esimees)
2. Rein Hallik
3. Andres Jalak
4. Vello Vilu
5. Jüri Tatrik

Juhatus:
1. Tõnu Uibopuu (juhatuse esimees)
2. Priit Teder
Järva Tarbijate Ühistu volinikud:
1. Uno Aan – Koeru piirkond
2. Ülle Aas – Koeru piirkond
3. Ago Pohlak – Paide piirkond
4. Andres Jalak – Paide piirkond
5. Eevi Valge – Paide piirkond
6. Elviira Orumaa – Paide piirkond
7. Linda Klementa – Paide piirkond
8. Aivar Jalakas – Paide piirkond
9. Ave Kivimägi – Paide piirkond
10. Rein Hallik – Paide piirkond
11. Urve Enn – Paide piirkond
12. Eevi Põld – Paide piirkond
13. Leida Issajev – Türi piirkond
14. Meeli Jõul – Paide piirkond
15. Aira Hein – Paide piirkond
16. Toomas Uusmaa – Paide piirkond
17. Margus Piim – Paide piirkond
18. Aili Lukas – Paide piirkond
19. Ain Paalpere – Paide piirkond
20. Pille Piibeleht – Paide piirkond
21. Lii Virkoja – Paide piirkond
22. Eha Tasang – Paide piirkond
23. Aare Jürma – Paide piirkond
24. Heiki Suits – Paide piirkond
25. Eve Kuldre – Türi piirkond
26. Aire Beet – Paide piirkond
27. Jaan Käär – Paide piirkond
28. Tiina Larven – Paide piirkond
29. Ester Peremees – Paide piirkond
30. Silvi Tänavots – Paide piirkond
31. Marje Allsaar – Paide piirkond
32. Helga Lellsaar – Paide piirkond
33. Andres Sula – Paide piirkond
34. Tiiu Lunts – Järva-Jaani piirkond
35. Linda Niglas – Paide piirkond
36. Lemmi Prandi – Paide piirkond
37. Ene Kuldpärg – Paide piirkond
38. Tiia Maine – Paide piirkond
39. Ülle Palang – Paide piirkond
40. Pilvi Allikmaa – Paide piirkond
41. Ingrid Niinemägi – Paide piirkond
42. Milvi Tammar – Järva-Jaani piirkond
43. Aira Nõmmik – Paide piirkond
44. Piia Näpping – Türi piirkond
45. Aaren Kaitsa – Türi piirkond
46. Anne Tammpere – Türi piirkond
47. Eha Marrandi – Türi piirkond
48. Liivi Vassiljeva – Türi piirkond
49. Marin Tammemäe – Türi piirkond
50. Pille Pärna – Türi piirkond
51. Riita Luukas – Türi piirkond
52. Tiiu Küüt – Türi piirkond
53. Tiiu Nigols – Türi piirkond
54. Tõnu Uibopuu – Türi piirkond
55. Vello Vilu – Türi piirkond
56. Laivi Laks – Türi piirkond
57. Evi Riisberg – Türi piirkond
58. Ruth Türk – Türi piirkond
59. Eve Rõuk – Türi piirkond
60. Jüri Tatrik – Türi piirkond
61. Ülo Ormus – Türi piirkond
62. Toivo Kukk – Türi piirkond
63. Rain Kaarjas – Türi piirkond
64. Priit Teder – Virumaa piirkond
65. Marike Reedla – Türi piirkond
66. Liina Ainlo – Virumaa piirkond
67. Aarne Urb – Virumaa piirkond
68. Lea Rätsep – Koeru piirkond
69. Himot Põldver – Koeru piirkond
70. Anneli Viiburg – Paide piirkond
71. Malle Kopti – Koeru piirkond
72. Hille Nugis – Järva-Jaani piirkond

Järva Tarbijate Ühistu volinike asemikud:
1. Maret Lääne – Paide piirkond
2. Meeli Kadalipp – Türi piirkond
3. Mari Rosental – Koeru piirkond
4. Eda Paju – Järva-Jaani piirkond
5. Juta Rassak – Virumaa piirkond

Ühistu kauplused

Kaupluste lahtiolekuajad 01.mail

kaupluste lahtiolekuajad 01.mail