Ühistust

Jõgeva Majandusühistu asutati aastal 1919, ent tegelik äritegevus algas alles 1920. aastal. Ühistu tegutseb Jõgevamaal ja Tartumaal. Jõgeva Majandusühistul on kokku 240 töötajat, 3450 liiget ehk klientomanikku ja 23 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop väikepoed ning ehituskaupade kauplused ja hotell Jõgeval. Lisaks jaekaubandusele tegeleb Jõgeva Majandusühistu toitlustusega - restoran Kosmos, Jõgeva Konsumi köök, Coop Hotelli kohvik.

Jõgeva Majandusühistu liikmed teenivad igalt ostult Coop Jõgeva kauplustest topelt boonuspunkte.

Missioon on tagada  ühistu piirkonna  elanike ja külaliste ostude sooritamise mugavus, turvalisus ning rahulolu pakutavate toodete, teenuste, hinnataseme ja professionaalse teenindusega.

Visioon on olla kliendisõbralik, parima teeninduse ning kvaliteetse kaubavalikuga kaubandusettevõte Jõgevamaal

Eesmärk on hoida kokku klientide aega, pakkudes kliendiootustele sobivat  toidu- ja esmatarbetoodete valikut koos professionaalse teenindusega.

Loe lisaks

Ava kõik
 • Jõgeva Majandusühistu on pikaajaliste traditsioonidega äriühing. Ühisus loodi 27. oktoobril 1919.a. Jõgeva vallamajas tolleaegse Jõgeva valla sekretäri Oskar Sarnet’i eestvedamisel. Asutamiskoosolekul võeti vastu esimesed 44 liiget, valiti ühisuse nõukogu, juhatus ja revisjonikomisjon. Tegelikku äritegevust alustati Jõgeva alevis 1. märtsil 1920.a. Esialgu kaubeldi kõige vajalikumate kaupadega: sool, suhkur, petrool, vankrimääre ja rauakaubad. Aasta lõpuks oli Jõgeva Majandusühisusel liikmeid 537 ning kaubakäive 3,5 miljonit senti.
 • 1921. aasta lõpuks oli kaubakäive kasvanud neljakordseks. Hakati teostama ka põllumajandussaaduste: teravilja, lina, linaseemne ostu-müüki. Samal aastal paigaldati Majandusühisuse kauplusesse telefoniaparaat.
 • Jõgeva Majandusühisuse tegevuse laiendamise eesmärgil hakati tegema ettevalmistusi oma maja ehitamiseks. 1922. aasta lõpuks oli kahekordne kivimaja valmis. 02. jaanuaril 1923.a. avas ühisuse peakauplus oma uksed.
 • 1925. aastal oli kauba läbimüük 50 miljonit senti. 1928.a. seoses kriisiperioodiga ning viljaikaldusega, hakkas ühisus põllupidajatele seemnevilja ja jõusööta müüma- laenama. Läbimüük suurenes peamiselt kaupade võlgumüügi arvel. Üksikisikute kaubavõlad tõusid üle lubatud piiri ja saadaolev võlasumma ületas kaks korda Majandusühisuse kapitali. 1930.a. lõpuks olid Jõgeva Majandusühisuse peamaja ja kaubad panditud võla katteks. Majandusaasta lõpetati 0,25 miljonilise kahjumiga. ¼ liikmetest lahkus, kuna ühisuse põhikirja järgi kandis sissemakstud osamaks kümnekordset vastutust. 1931. aasta majandusühisuse peakoosolekul valiti uus juhtkond. Aasta lõpuks oli ühisus tagasi võitnud kaubatarvitajate usalduse.
 • Peale kaubandusliku tegevuse laiendati 1932. aastal ka põllumajandussaaduste kokkuostu. Pandi alus tööstuslikule tootmisele. Aasta lõpetati 0,5 miljonilise kasumiga, millest kanti maha eelmise aasta lootusetud võlgnevused.
 • 1933.a avati esimesed harukauplused Aidus ja Pedja-Vaimastveres. Tehakse ettevalmistusi Vaimastvere Tarvitajate Ühisusega liitumiseks.
 • 1934.a. avati harukauplus Laiusel. Osteti esimene kolme tonnise kandejõuga veoauto “International”. Ilmus majandusühisuse kalender-käsiraamatu esimene aastakäik. Laiuse kaupluse juures avati riigiviina monopol. Liikmete soovil soetati mootorijõul töötav sooader, mida laenutati liikmetele 1 kroon vakamaa kündmise eest.
 • 1935.a. avati Kuremaa ja Lustivere harukauplused. 29.01.1935.a. otsustatakse läinud äriaasta eest maksta dividende 8% ja ostupreemiat 1% liikmetele ostetud kaupade pealt.
 • 1936.a. avati Puurmani harukauplus. Soetati teine kolme ja poole tonnise kandejõuga veoauto “International”. Võeti üle Jõgeval lihakauplus ja avati vorstitööstus. Samal aastal hakati valmistama ka tsemendist katuse- ja seinakive.
 • 1937.a. lõpuks oli kauba jaekäive 107,33 miljonit senti. Liikmeid oli 431 ja kauplusi 10. Töötajaid kokku 50, neist kauplustes töötajaid 42.
 • 1940. aastaks oli majandusühisuse käive ligi 200 miljonit senti, suudeti varustada oma liikmeid kõige vajalikuga.
 • Peale sõda 1944.a. alustas kooperatiiv tööd endise majandusühisuse baasil. 19. detsembril 1944.a. toimus juhatuse moodustamise koosolek. Tööd alustanud kooperatiiv hakkas otseselt alluma Tartumaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlikule Liidule.
 • Esimesed sõjajärgsed aastad olid edukad: olemasolevate töökodade ja tööstuse paremaks juhtimiseks otsustas Jõgeva Tarbijate Kooperatiivi juhatus moodustada alates 01.01.1947.a. abikäitise tööstuskombinaadi näol.
 • 1952.a. nimetati Jõgeva TK Rajooniliit ümber Jõgeva Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liiduks.
 • 1955.a. nimetati Jõgeva RTK Liit ümber Jõgeva Rajooni Tarbijate Kooperatiiviks. Tööstuskombinaat ja Varumiskontor viidi Jõgeva RTK alluvusse, kuid jäid iseseisvale bilansile.
 • 1965.a. muudeti Jõgeva RTK Jõgeva Tarbijate Kooperatiiviks.
 • 20.09.1991.a. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Nõukogu Otsustab: 1) Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariiklik Liit lõpetab liikmeksoleku ja astub välja NSV Liidu Tarbijate Kooperatiivide Keskliidust. 2) Teha ettepanek ETKVL-i kongressile käesoleva otsuse kinnitamiseks. (2, lk.2)
 • 19.12.1991.a. Paides toimunud ETKVL-i erakorraline kongress kinnitas eeltoodud ETKVL-i nõukogu otsused. Kongressil otsustati ETKVL-i uueks nimeks võtta Eesti Tarbijateühistute Keskühistu, lühendatult ETK.

Tänase Jõgeva Majandusühistu iseloomustus

 • Jõgeva Majandusühistu on Jõgeva maakonna suurim jaekaubandusettevõte. Kauplemispiirkond hõlmab Jõgeva maakonna kesk- ja idaosa. Kaubeldakse toidu-, tööstus- ja ehituskaupadega. Ühistu tegutseb ka vähesel määral toitlustamisega, omades Jõgeva kesklinnas asuvat restorani “Kosmos”.

Jõgeva Konsumi Pagarid
Aia 3, Jõgeva

Jõgeva Konsumi Pagarid tegeleb saiade ning väikesaiade tootmisega, peamiselt JMÜ enda kauplusteketi, vähemal määral teiste edasimüüjate tarbeks.

Tel.  372 5173523
e-mail: pagar@jmy.ee

Restoran “Kosmos”
Suur 14, Jõgeva

Restoran koosneb kahes osast: 80-ne kohalisest põhisaalist ning 16-ne kohalisest eraldi paiknevast peopaigast.

Suur saal pakub õdusat õhkkonda, traadita interneti ühendust (WiFi). Sissepääs Suure tänava poolsest uksest (teine korrus).

Väike saal on mõeldud eelkõige väiksemate broneeritavate ürituste (sünnipäevad, kollektiivipeod) tarbeks. Sissepääs restorani põhisaalist, võimalik ka vajadusel  eraldi kõrvaluksest.

Broneerimiseks helistage telefonil 372 53855298 või tulge ise kohale!

E-R 11-16

Tel. 372 53855298
e-mail: kosmos@jmy.ee

Liikmelisus

Ava kõik

ÜLDTINGIMUSED

 • Käesolev isikuandmete töötlemise kord selgitab Jõgeva Majandusühistu liikme (edaspidi nimetatud liige või mitmuses liikmed) isikuandmete töötlemist  Jõgeva Majandusühistu (edaspidi nimetatud ühistu) ja  liikme õigusi seoses liikme isikuandmete töötlemisega.
 • Õigusaktidest tulenevalt loetakse isikuandmeteks kõiki andmeid, mida saab liikme isikuga seostada.
 • Käesolev isikuandmete töötlemise kord kehtib kõigi liikmete suhtes. Isikuandmete töötlemine käesolevas korras toodud tingimustel on liikmeks olemise ja liikme hüvede saamise eelduseks  st ilma liikmete isikuandmeid töötlemata ei ole ühistu tegutsemine seaduses sätestatud korras ja eesmärkidel võimalik.
 • Liikmete isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Jõgeva Majandusühistu registrikood 10136232, aadress Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia 3, 48306, e-post jmy@jogeva.coop.ee
 • Ühistu töötleb liikmete isikuandmeid lähtudes isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest tagades nende töötlemise õiguspärasuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid.
 • Isikuandmetele võimaldatakse ligipääs ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
 • Oma liikmete teenindamisel ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks võib ühistu kasutada koostööpartnereid, kes tegutsevad isikuandmete volitatud või kaasvastutavate töötlejatena. Sellised koostööpartnereid valib ühistu hoolsalt ning kontrollib enne nendega koostöö alustamist, et koostööpartner on võimeline tagama isikuandmete nõuetekohast töötlemist. Volitatud töötlejad võivad liikmete isikuandmeid töödelda üksnes ühistu poolt antud juhiste alusel ja ulatuses.
 • Ühistu töötleb isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Liikme isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.
 • Ühistul on õigus käesolevat korda ühepoolselt muuta. Isikuandmete töötlemise korra kehtiv redaktsioon, samuti liikmetele kehtivad soodustused ja hüved on nähtav ühistu veebilehel www.coop.ee Muudatustest võidakse liiget teavitada ka liikme poolt ühistule avaldatud kontaktandmetel.
 • Isikuandmete töötlemise õiguspärasust ühistus jälgib andmekaitseametnik. Liikmel on õigus tema isikuandmete töötlemisega seotud probleemide ja küsimuste korral pöörduda otse andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee 

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

 • Töödeldavateks isikuandmeteks on eelkõige, kuid mitte ainult:
   
 • liikme isiklikud andmed (nt ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
 • liikme kontaktandmed (nt aadress, telefon, e-posti aadress);
 • liikmelisusega seotud andmed (nt liikmeks astumise ja väljaastumise või väljaarvamise aeg, andmed sisseastumismaksu suuruse ja tasumise ning osamaksu suuruse ja tasumise  ja tagastamise kohta, andmed üldkoosolekul osalemise kohta);
 • liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks vajalikud andmed (nt  Säästukaardiga registreeritud ostude andmed, millelt arvestatakse liikme soodustust);
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud info (nt kohtute, uurimisorganite, maksuhalduri nõuetest tulenev teave).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK

 • Ühistu töötleb oma liikmete isikuandmeid peamiselt seadusest, ühistu põhikirjast ja õigustatud huvist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks sh: 
   
 • liikmeks astumise avalduse menetlemiseks;
 • liikmete haldamiseks ja teenindamiseks (nt liikmete nimekirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja hüvede võimaldamiseks, loosimiste korraldamiseks, liikmete informeerimiseks erinevates liikmeid puudutavates küsimustes sh liikmetele suunatud mitteturundusliku ajakirja „Coop Teataja“ edastamiseks jmt)
 • ühistu juriidiliste kohustuste või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks (nt õiguskaitseorganite ning riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste päringutele ja teabenõutele vastamiseks)
 • ühistu õigustatud huvi alusel (nt riskide juhtimiseks, turvalisuse tagamiseks (nt turvakaamerate kasutamise kauplustes), ühistu õiguste kaitsmiseks, liikmete seas küsitluste läbiviimiseks)

ISIKUANDMETE AVALDAMINE

 • Isikuandmete avaldamine on üks isikuandmete töötlemise viise ning see võib toimuda üksnes punktis 3 nimetatud eesmärkidel ja alustel.
 • Juhul kui liikmetele pakutavad teenused, soodustused või hüved on seotud Teie isikustatud Säästukaardiga, avaldatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, ühistu liikmelisus) ka Coop Eesti Keskühistule, kes Säästukaardi süsteemi haldab. Tutvu ka Säästkaardile rakenduva Coopi kliendiprogrammi uuendatud tingimustega Ühistu kauplustes või Coopi kodulehel aadressil www.coop.ee 
 • Kui Liikmetele pakutakse hüvesid või soodustusi ka teiste Coop Eesti ettevõtete juures, edastatakse Teie isikuandmed piiratud mahus (nimi, isikukood, liikmelisus) ka vastavat hüve või soodustust pakkuvale Coop Eesti ettevõttele. 
 • Iga konkreetse hüve või soodustuse puhul töödeldakse Teie isikuandmeid vaid nende Coop Eesti ettevõtete poolt ning sellises määras, mis on antud soodustuse või hüve võimaldamiseks vajalikud (minimaalsuse printsiip). Coop Eesti ettevõtete nimekiri ja täpsemad andmed on kättesaadavad aadressil www.coop.ee 
 • Liikmete isikuandmeid võidakse töötlemise käigus avaldada ka:
   
 • Coop Eesti ettevõtteid teenindavatele erinevate tehniliste- ja tugiteenuste osutajatele (nt side-, IT- ja trükiteenuste, arhiivi, dokumentide hävitamise teenuse osutajad) ja teistele volitatud töötlejatele;
 • erinevatele riiklikele andmekogude või registrite pidajatele (nt rahvastikuregister liikmete andmete kontrollimiseks);
 • riiklikele ja kohaliku omavalitsuse ametitele ja organitele (nt Maksu-ja Tolliamet, politsei, kohtud nende päringutele ja teabenõutele vastamiseks).

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 • Isikuandmete töötlemisel lähtub ühistu muuhulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.
 • Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni. 
 • Ühistu säilitab Teie isikuandmeid üldjuhul kuni 10 aastat arvates liikmelisuse lõppemisest. Säilitamise aluseks peale liikmelisuse lõppemist on õigusaktist tulenev säilitamise kohustus ning ühistu õigustatud huvi tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid võimalike vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.
 • Isikuandmete säilitamisel arvestab ühistu ka teiste liikmete huvidega – kustututavad andmed ei tohi kahjustada teiste liikmete huve ja õigusi.

LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • Liikmel on kohustus anda ühistule üksnes õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid, samuti teavitada ühistut viivitamatult oma andmete muutumisest.
 • Liikmel on õigus:
   
 • saada enda isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni ning oma isikuandmeid parandada, saates sellekohase digiallkirjastatud avalduse aadressile  Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia 3, 48306 või tulles kohale ühistu asukohta. Kui liige soovib oma isikuandmete väljastamist paberil, võib ühistu küsida seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest,
 • nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist kui ta leiab, et ühistu poolt isikuandmete töötlemine ja/või selle ulatus ja/või eesmärk ei põhine (enam) seaduslikul alusel, 
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväide oma isikandmete töötlemisele kui selline õigus tuleneb asjakohastest õigusaktidest. Ühistul on siiski õigus jätkata liikme isikuandmete töötlemist ka liikme vastuseisu korral kui töötlemise jätkamise kohustus tuleneb seadusest, ühistu põhikirjast või kui ühistul on motiveeritud põhjused ning õigustatud huvi andmetöötluse jätkamiseks,
 • pöörduda Coop Eesti ettevõtete ühise andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@coop.ee, esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Faktid

4283

klientomanikku

198

töötajat

22

kauplust

Kontaktid

Jõgeva Majandusühistu
Juriidiline aadress: Aia 3, Jõgeva 48306
Äriregistri kood 10136232
KMKR nr. EE 100389809
Arveldusarve SEB Pank: 10102032049008
E-post: jmy@jogeva.coop.ee
Telefon: 5138734

Ühistu kauplused