Article image

Kilingi-Nõmme Majandusühistu sai alguse aastal 1911, mil loodi Saarde Majanduse Ühisus. Ühistu tegutseb Pärnumaal. Kilingi-Nõmme Majandusühistul on kokku 96 töötajat, 594 liiget ehk klientomanikku ja 9 kauplust, sh 3 Coop Konsumit, 1 Coop Ehituskeskus ja 5 Coop väikepoodi.

Saarde Majanduse Ühisus loodi 22. mail 1911 vana kalendri järgi. Seda aega tulebki lugeda Kilingi-Nõmme Majandusühistu asutamisajaks. Asutajaliikmeid oli 79. Enamus neist olid Põllumeeste Seltsi liikmed – taluperemehed ja taluperenaised. 22. jaanuaril 1912 kirjutati sisse põhikirja paragrahv, mis lubas müüa kaupa ka mitteliikmetele. Seni lubati seda ainult liikmetele.

Üldkontakt

Kilingi-Nõmme Majandusühistu (Coop Kilingi-Nõmme)

+372 4490 084

info@kilingicoop.ee

Aadress: Pärnu 37, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 86303

Äriregistri kood: 10070869

Veebileht

594

klientomanikku

96

töötajat

9

kauplust

Coop Kilingi-Nõmme Facebook

Coop Kilingi-Nõmme e-pood

Ühistu kauplused