KAMPAANIA ON LÕPPENUD! Woolite, Finish, Air Wick ja Vanish kampaania 01.06-30.06.2023

01.06.2023 Tarbijamängud

Tarbijakampaania „Osta, keeruta, võida“ tingimused


1. Kampaaniat korraldab Partizanas OÜ, reg-nr 11698825, aadress Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti (edaspidi korraldaja).
2. Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja ega SIA-ga "Reckitt Benckiser Poland" lähedalt seotud isikud, ega mis tahes muud isikud, kes on otseselt või kaudselt kampaaniaga seotud (sh nende pereliikmed - vanemad, lapsed jt sugulased).
3. Kampaania toimumise koht on kõik COOPi kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus levitatakse kampaaniatooteid. Kampaanias võib osaleda iga Eesti Vabariigi elanik.
4. Kampaania toimumise alguskuupäev on 1. juuni 2023. Kampaania toimumise lõppkuupäev on 30. juuni 2023.
5. Kampaaniatoodete hulka kuuluvad kaubamärkide Finish, Air Wick, Vanish ja Woolite tooted.
6. Kampaaniatoodete arv, mille alusel saab kampaanias osaleda, ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega.
7. Kampaaniatooted võivad olla kaubanduses saadaval ka enne või pärast ettenähtud perioodi – 1. juuni 2023 kuni 30. juuni 2023 –, kuid nende soetamine muul ajal ei anna õigust kampaanias osalemiseks. 
8. Kampaanias osalemiseks ja auhinnale kandideerimiseks tuleb osta 1. juunist 2023 kuni 30. juunini 2023 ühest Eesti Vabariigi territooriumil asuvast COOPi kauplusest ühe ostutšekiga kaks kampaaniatoodet.
 
Osalemiseks tuleb registreeruda:
✔    täites registreerimisvormi kodulehel www.puhastusklubi.ee. Ankeedis tuleb ära märkida: eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki või arve number, kampaanias osaleja telefoninumber. Registreerimine on tasuta.  
✔    Täitmiseks kohustuslikud väljad kampaanias osalemiseks on: eesnimi, perekonnanimi ja ostutšeki või arve number. 
✔    Kui tšeki digitaalne koopia ei ole loetav, tuleb esitada tšeki originaal.
✔    Pärast edukat registreerumist ilmub ekraanile nupp „Mängi“. Sellele vajutades suunatakse kampaanias osaleja järgmisele vaatele, kus ekraanile ilmub tulemus – kampaanias osaleja on võitnud Brain Gamesi kinkekaardi või pole võitnud. Kui kampaanias osaleja Brain Gamesi kinkekaardi ei võida, osaleb ta automaatselt gaasigrilli loosimises. 

8.1. Kampaania korraldaja kogub ja töötleb kampaania toimumise ajal toodete ja teenuste kampaania seaduses sätestatud järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi. Andmeid kasutatakse kampaania võitja tuvastamiseks ja avaldamiseks. 
8.2. Selleks, et tagada võimalikult õiglane ja täpne kampaania kulg – vältida võimalikku andmete dubleerimist, määrata täpselt kampaania võitjad, kontrollida kampaanias osalemist ja teavitada võitjaid võidust –  nõuab kampaania korraldaja osaleja telefoninumbri ja ostutšeki numbri esitamist. 
9. Üks ostutšeki või arve number saab võita ainult ühe auhinna, vastavalt millele tohib ühe ostutšeki või arve numbri registreerida ainult üks kord kogu kampaania jooksul.
10. Üks telefoninumber ja eesnimi/perekonnanimi saab võita üks kord.
11. Kui sama ostutšeki/arve number on registreeritud mitu korda, siis loetakse kehtivaks see ostutšeki või arve number/ostutšeki või arve numbri saatja, kes registreeris selle esimesena.

12. Kampaania tingimuste täitmisel registreeritakse osaleja kampaanias osalemine. 

13. Auhinnavalik:
Auhind    Arv    1 auhinna väärtus (eurodes)    Auhindade koguväärtus (eurodes)

Gaasigrill Char-Broil Performance CORE B 4    1    599,00    599,00
Brain Games kinkekaart
    30    25,00    750,00

14. Loosimine toimub aadressil Dzirnavu tänav 93, Riia, Läti, LV-1011.    Ühe Brain Gamesi kinkekaardi loosimine toimub iga päev alates 1. juunist 2023 kuni 30. juunini 2023. Gaasigrilli  loosimine toimub 3. juulil 2023. 
14.1.  Loosimisel loositakse 7 (seitse) varuvõitjat. Varuvõitjaid loositakse juhuks, kui esmased võitjad ei suuda tõestada kampaanias osalemist või nende registreerumine ei osutu tingimustele vastavaks. Varuvõitjad kantakse protokolli, kuid neid ei avalikustata. Varuvõitjad saavad õiguse auhinnale vastavalt järjekorrale, milles neid loositi.
15. Prognoositakse, et kampaanias osaleb 1 000 inimest. 
16. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse 3. juulil 2023  hiljemalt kell 23.59 kodulehel www.puhastusklubi.ee.
17. Auhinnaga seotud dokumentide täitmise ja kohaletoimetamise korraldab kuller.      Auhindade, Brain Gamesi kinkekaardi ja gaasigrilli, kättesaamine toimub alates 4 juulist 2023.
18. Auhinnasaajat informeeritakse auhinna kättesaamisest isiklikult, helistades või saates lühisõnumi telefoninumbrile, mis oli esitatud registreerimisel. 
19. Võitjatel on võimalus ka ise võtta ühendust kampaania korraldajaga telefonil 372 6031306 tööpäeviti 10:00–16:00 või e-maili aadressil loteriid@partizanas.ee ja leppida kokku auhinna kättesaamine kuni 31. juulini 2023.. Selle kuupäeva möödumisel auhindu enam ei väljastata ja need lähevad üle tootja omandisse.     
20.      Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass/ID-kaart).  Kui registreeritud tšeki digitaalne koopia ei ole loetav, tuleb esitada tšeki originaal.
Auhinna kättesaamisel allkirjastavad kampaania võitjad ja kampaania korraldaja auhinna kättesaamise-üleandmise akti. Pärast auhinna kättesaamise-üleandmise akti allkirjastamist ei saa enam võitja pöörduda kampaania korraldaja poole pretensiooniga auhinna kohta.

21. Ostutšekil peab olema nähtav vastava ostutšeki või arve number, mis peab olema identne kampaanias registreeritud ja loosi võitnud ostutšeki või arve numbriga. Tšekil peab olema kujutatud kauba ost ajavahemikul 1.06.2023 – 30.06.2023, samuti kampaaniatoote nimetus. Kui teave auhinna kättesaamiseks on puudulik, on vajalik tšekiraamatu kviitung kampaania toodete täpsustatud nimetustega või tšeki teisel poolel kirjutatud kampaania toodete täpsete nimetuste, müüja allkirja, dešifreeringu ja kaupluse kinnitusega.

22. Kui kampaania võitjad ei saa esitada käesolevates tingimustes sätestatud isikut tõendavaid dokumente või nendes dokumentides kajastatud info ei lange kokku kampaania ajal tehtud registreeringuga, mis on võitnud, siis auhinda ei väljastata.
23. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinnasaajatele põhjustatud võimaliku kahju eest, mis on tekkinud auhinna kasutamisel. Auhinda ei vahetata teise auhinna või sularaha väljamakse vastu. 
24. Kampaania korraldaja ei pea kampaanias osaleja kampaania ajal saadud auhindu osaleja nõudmisel vahetama teiste auhindade vastu ega hüvitama auhindade väärtust rahas.
25. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mis pole käesolevates tingimustes sätestatud, näiteks transpordikulud või telefonikõnede maksumus, ei hüvitata.
26. Kampaania korraldajaid ei peeta vastutavaks, kui kampaanias osalejad käituvad käesolevate kampaania tingimuste suhtes hoolimatult.
27. Juhul, kui on eiratud kampaania tingimusi või kampaanias osalejate poolt antud teave on vale või ebatäpne või juhul, kui ei õnnestu kampaania võitjatega kontakti saada, mis on tingitud kampaania korraldajast mittesõltuvatel põhjustel, ei vastuta kampaania korraldaja kampaanias osalejate auhinna loosimisest ja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
28. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise ja/või toimumise kohta tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale Partizanas OÜ, ettevõtte registrikood 11698825, registrijärgne aadress: Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti. E-mail loteriid@partizanas.ee.

28.1. Pretensioonid, mis on esitatud pärast 31. juulit 2023, ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.
28.2. Kampaania korraldaja vaatab pretensiooni läbi ja vastab sellele 15 (viisteistkümne) päeva jooksul pärast kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab pretensiooni põhjendatuks, märgib ta vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad.
29. Kampaanias osalejal on õigus keelduda kampaanias osalemisest kirjaliku avaldusega, esitades konkreetse kampaania nimetuse, loa numbri ja kampaania ajavahemiku.
30. Kampaania korraldaja ja kampaanias osalejate õigused ja kohustused on sätestatud ainult käesolevates kampaania tingimustes. Reklaammaterjalides kättesaadav informatsioon kampaania kohta on ainult informatiivse iseloomuga.
31. Kampaania tingimustega saab tutvuda kodulehel www.puhastusklubi.ee samuti helistades telefonil + 372 6031306.