VÕITJAD ON SELGUNUD! Perfect Fit kampaania 01.05-31.05

30.04.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 

JURI K. peaauhind
ÜLLE H.
PILVI K.
MARGOT K.
ANGELA S.
OLGA L.
ZOJA V.
LEONHARD J.
PEETER S.
SÖREN V.
MARIS E.
 

Perfect Fit „Võida robottolmuimeja või COOP kinkekaart“ tarbijakampaania reeglid:

1.    Perfect Fit „Võida robottolmuimeja või COOP kinkekaart“ on alates 01.05.2018. kuni 31.05.2018. toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab MGI Turundus OÜ (registrikood 10907675, aadress: Valge 13, Tallinn, 11415, edaspidi Korraldaja) koostöös MARS EESTI OÜ ja COOP Eesti Keskühistuga.
2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
3.    Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaaniatooted) on kõik Maksimarket, Konsum ja A ja O kauplustes müügil olevad Perfect Fit kaubamärgi kassitoidu tooted. Kampaanias osalemiseks peab ostma mistahes Perfect Fit toote.
4.    Kampaania auhindade loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil COOP kauplustes tehtud Kampaaniatoote ostud, mille ostmisel on registreeritud kas Säästukaart või Säästukaart Pluss.
5.    Kampaania auhinnad:
Peaauhinnaks 1 x iRobot Roomba 896 (väärtusega 699 eurot );
Lisaauhindadeks on kümme 50 euro väärtusega COOPi kinkekaarti;
Kampaania auhinnaväärtuseks on 1199 (üks tuhat ükssada üheksakümmend üheksa) eurot.
6.    Kõik kampaania auhinnad loositakse välja pärast kampaania lõppu (hiljemalt 05.06.2018).
7.    Võitjat teavitatakse personaalselt Säästukaart või Säästukaart Pluss registreerimisel märgitud e-posti aadressi kaudu hiljemalt 12.06.2018. Võitja saab auhinna kätte kuni 12.07.2018. (kaasa arvatud) MGI Turundus kontorist Valge 13, Tallinn, tööpäeviti kell 10:00 – 16:00. Kui võitjaga ei ole kontakti saadud või võitja ei ole ise Korraldajaga kontakti võtnud hiljemalt 12.06.2018, jääb auhind kampaania korraldajale. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
8.    Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab Korraldajale loa avaldada võitja nimi täiendavat kokkulepet sõlmimata.
9.    Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas (v.a. reeglites kirjeldatud juhtudel).
10.    Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud e-posti aadressil või telefoninumbril), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise  eest.
11.    Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
12.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
13.    Kampaania auhinna võitmine on välistatud kampaania korraldamisega seotud  isikutel.
14.    Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
15.    Kõik pretensioonid ja küsimused seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb edastada kirjalikult aadressile MGI Turundus OÜ, Valge 13, Tallinn, e-posti teel info@perfect-fit.ee või telefoni teel +37255548669. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee