VÕITJAD ON SELGUNUD! Henkel Syoss kampaania 01.04.-30.04.2018

01.04.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust!
KÄRT UPPIN
GADDY UDE
ELIZA ZASLAVSKI
IRINA ZRELOVA
EGLE NINEP
KADRI PULLISAAR
JAAN UNDLA
ELENA TORPASEVA
EHA MÄENURM
ESTER TOMSON
KÜLLI KÕIV
VERA PETROVA
KAIE HIRMO
DELIA RANDOJA
MAARJA KLAAS

Henkel Syoss tarbijakampaania reeglid:

1. Henkel Syoss tarbijamäng on alates 01.04.2018 kuni 30.04.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab SOMESE Baltic (registrikood 40103207278, aadress: Skunu tänav 6, Riia, Läti, edaspidi Korraldaja) koostöös Henkel Latvia ja  MGI Turundus OÜ’ga. 
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. 
3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Coopi kauplusest vähemalt üks Syoss toode ning registreerida ostul Säästukaart või Säästukaart Pluss. Säästukaardi registreerimisel osaleb ostja automaatselt kampaania auhindade loosimisel.
4. Loosimises osaleja saab ühe ostuga registreeruda loosimiseks ühel korral. Näiteks, kui sama ostukorraga on ostetud kauplusest 3 osaleva kaubamärgi toodet, osaleb ostja Kampaania auhindade loosimisel ühel korral. 
5. Kampaania auhinnad:
Kampaania auhindadeks on 15 REMINGTON SOENGUVIIMISTLUSKOMPLEKTI.
Auhinnafondi kogumaksumus on 892.50 €
6. Auhindade loosimine: 
Auhinnad loositakse välja pärast kampaania lõppu 07.05.2018.
Võitjate nimed avaldatakse www.coop.ee veebilehel viie (5) päeva jooksul pärast loosimist.
7. Juhul, kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates loosimisest olnud kontaktandmetelt, millel auhinna võitja on sisestanud Säästukaardi taotlusel, kättesaadav andmete täpsustamiseks, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.  
8. Auhindu väljastatakse kuni 08.06.2018 Henkel Balti OÜ kontorist, Sõpruse pst 145, Tallinn. Auhindu saab kätte esmaspäevast reedeni 10.00-17.00. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument ja Säästukaart või Säästukaart Pluss. Lisainfo tel. +372 6155431
9. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas. 
10. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub kampaania esindaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. 
11. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel. 
12. Kampaanias osalemine on keelatud MGI Turundus OÜ töötajatele ning nende perekonnaliikmetele.
13. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
14. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada telefoni teel Henkel Balti OÜ’le +372 6155431. Laekunud pretensioonidele osas juhendatakse tarbijat vastavalt probleemile.