VÕITJAD ON SELGUNUD! Tutti Frutti kampaania 01.07-31.07

30.06.2018 Tarbijamängud

Kampaania on lõppenud, aitäh kõigile osalejatele! Võitjatega võetakse ühendust! 
LAILI K.
EEVI K.
MALLE K.
JANEL P.
KERLI K.
TARMO L.
OSKAR V.
OTT S.
KAILI R.
ANTI I.


Tutti Frutti tarbijakampaania reeglid:

1. Kampaania “Tutti Frutti jalgpall" on 01-31.07.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, registrikood 10057691 (asukoht: Veerenni 24, Tallinn, edaspidi Korraldaja) koostöös Coop Eesti Keskühistuga.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaania Tooted) on järgnevad Tutti Frutti tooted:
•    Tutti Frutti Original 180g, EAN 6416453038288
•    Tutti Frutti Passion 180g, EAN 6416453036383
•    Tutti Frutti Sour 180g, EAN 6416453036413
•    Tutti Frutti Sport 180g, EAN 6416453438330

4. Kõik perioodil 01-31.07.2018 Maksimarketite ja Konsumite kauplustes tehtud Kampaania Toote ostud, millega on registreeritud ka Säästukaart/Säästukaart Pluss, osalevad Kampaania auhindade loosimisel. Loosimises osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Kampaania Toode. Kampaania auhinnad loositakse välja hiljemalt 08.08.2018.

5. Kampaania auhinnaks on:
•    10x adidas Telstar18 Match Ball Replica jalgpalli, väärtusega à 35€
•    Auhindade koguväärtus 350€
6. Võitjatega võetakse ühendust, võidu aktsepteerimisel avaldatakse võitja Coopi kodulehel www.coop.ee hiljemalt 15.08.2018. Võitjatega lepitakse kokku auhinna kättesaamise viis. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 17.09.2018.

7. Kampaanias osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart).
 
8. Korraldajalt kampaania auhinna saaja annab loa Korraldajale avaldada võitja nimi täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 
9. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
 
10. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt antud e-maili aadressil või kui võitja ei ole ise vaadanud selver.ee veebilehelt võitjate nimekirja), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 
11. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 
12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 
13. Kampaania auhinna võitmised on välistatud Kampaania korraldamisega seotud isikute poolt.
 
14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 
15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile Fazer Eesti AS, Veerenni 24, Tallinn 10135 või edastada telefoni teel +372 650  2420 või e-maili teel info@fazer.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.
 
16. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.coop.ee