VÕITJAD ON SELGUNUD! Värska Originaal kampaania 01.04 – 30.04.2018

01.04.2018 Tarbijamängud

Kampaania võitjad: VILLU MURD, JAAN STOLTS, MIKK ILUMAA, PEETER KIUDMAA, ENN KINK, MARGUS KARU, AILE MÄLLO, HELENA KÕRKJAS, LIANA TRAHV, IVO KARU, KRISTA TAMMISTO, TAIMAR KINDSIGO, RANDEL VEERITS

Värska Originaali 1,5L kuuspaki “Tallink” tarbijakampaania reeglid:

1.    Perioodil 01.04 – 30.04.2018 (kaasa arvatud) toimub Coopi jaeketis Värska loosikampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab AS Värska Vesi, registrikoodiga 10251987, asukoht Pikk 41, Värska, 64001, Põlvamaa (edaspidi Kampaania Korraldaja). 
2.    Kampaanias osaleb Värska 1,5L kuuspakk EAN koodiga 4740042900000 (edaspidi Kuuspakk).
3.     Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil, st ajavahemikul 01.04 – 30.04.2018  (kaasa arvatud) Coopi kauplusest vähemalt 1 (ühe) Kampaania toote (Kuuspakk) ning esitanud enne ostu sooritamist Coopi Säästukaardi või Säästukaart Plussi.
4.    Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises. Kriteeriumit saab täita mitmekordselt ehk iga Värska 1,5L kuuspakk annab ühe hääle. 
5.    Kampaania võitjate nimed avaldatakse Coopi kodulehel www.coop.ee
ja Värska kodulehel www.varskavesi.ee hiljemalt 14.05.2018.
6.     Kampaania auhinnaks loositakse 3x Tallinki päevapilet sõbraga Soome ja 10x Värska Originaali kuuvaru (5x6pakki ehk 30 pudelit 1,5L Värska Originaali). Auhinnafondi koguväärtus ca 650eur. 
7.     Kampaania auhinnad loosib Coop välja pärast Kampaania perioodi lõppemist ning võitjate nimed avaldatakse Värska kodulehel www.varskavesi.ee hiljemalt 14.05.2018. Auhinna kätte saamiseks tuleb pöörduda meiliaadressil rauno@varskavesi.ee või telefonil +372 53302876 ja leppida kokku auhinna kättesaamise aeg ning koht. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart).

8.     Võitjad, kes ei ole hiljemalt 14.06.2018 auhindu välja võtnud, kaotavad õiguse auhinnale.

9.     Kampaanias osalejate taotlusel ei asendata auhindu mõne teise auhinnaga, samuti ei hüvitata auhinna maksumust rahas.

10.     Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamiseks Värska kodulehel www.varskavesi.ee.

11.     Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitja ei vaata www.varskavesi.ee veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindadest kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

12.     Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.

13.     Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14.     Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

15.     Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult AS Värska Vesi, asukoht Pikk 41, Värska, 64001, Põlvamaa või e-posti aadressil  rauno@varskavesi.ee . Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.varskavesi.ee ja www.coop.ee