Sarnaselt Eestis tegutsevatele tarbijaühistutele toimetavad Coopi nime all iseseisvad tarbijaühistuid teisteski Euroopa riikides. Vaatamata sellele, et Coop Eesti kuulub eestlastele, Coop Taani taanlastele ja näiteks Coop Itaalia itaallastele, ühendab kõigi riikide tarbijaühistuid tõsiasi, et need kuuluvad mõne üksiku ärimehe asemel tarbijatele endile. See on ka üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks on erinevate riikide tarbijaühistud võtnud kasutusele ülemaailmse kaubamärgi Coop. Üheskoos suuri asju ajades ja ühise nimetaja all tegutsedes on tarbijaühistud tugevamad, nähtavamad ja efektiivsemad.

Just sellepärast loodi 1957. aastal ka Euroopa üks suurimaid kaubandusvõrgustikke nimega Euro Coop, mille koosseisu kuuluvad 20 erinevas riigis tegutsevad tarbijaühistud.

Euro Coopi koosseis ja eesmärk

Võrgustikku kuuluvad 20 Euroopa riigi tarbijaühistud kokku enam kui 7000 tarbijateühistu, 750 000 töötaja ja 94 000 kauplusega. Organisatsiooni aastakäive on kokku üle 70 miljardi euro. Igapäevaselt teenindatakse kokku pea 30 miljonit inimest.

Euro Coopi eesmärk on toetada ühendusse kuuluvate tarbijaühistute arengut, esindada nende huve Euroopa institutsioonides, hoida neid kursis Euroopa tasandil poliitika ja algatustega, seista vastutustundliku ja eetilise kaubanduse eest ning aidata kaasa liikmesorganisatsioonide omavahelisele koostööle.

Coop Eesti Euro Coopi koosseisus

Coop Eesti on Euroopa juhtiva kaubandusvõrgustiku Euro Coopi liige aastast 2005.

Loe Euro Coopi kohta lähemalt selle ametlikult veebileheküljelt

7 tuhat

tarbijate ühistut

750 tuhat

töötajat

94 tuhat

kauplust

30 miljonit

klientomanikku