Sarnaselt Eestis tegutsevatele tarbijaühistutele toimetavad Coopi nime all iseseisvad tarbijaühistuid teisteski Euroopa riikides. Vaatamata sellele, et Coop Eesti kuulub eestlastele, Coop Taani taanlastele ja näiteks Coop Itaalia itaallastele, ühendab kõigi riikide tarbijaühistuid tõsiasi, et need kuuluvad mõne üksiku ärimehe asemel tarbijatele endile. See on ka üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks on erinevate riikide tarbijaühistud võtnud kasutusele ülemaailmse kaubamärgi Coop. Üheskoos suuri asju ajades ja ühise nimetaja all tegutsedes on tarbijaühistud tugevamad, nähtavamad ja efektiivsemad.

Just sellepärast loodi 1957. aastal ka Euroopa üks suurimaid kaubandusvõrgustikke nimega Euro Coop, mille koosseisu kuuluvad 19 erinevas riigis tegutsevad tarbijaühistud.

Euro Coopi koosseis ja eesmärk

Võrgustikku kuuluvad 19 Euroopa riigi tarbijaühistud kokku enam kui 5000 tarbijateühistu, poole miljoni töötaja ja 36 000 kauplusega. Organisatsiooni aastakäive on kokku üle 80 miljardi euro, ületades näiteks Eesti riigi eelarve pea kümnekordselt. Igapäevaselt teenindatakse kokku pea 32 miljonit inimest.

Euro Coopi eesmärk on toetada ühendusse kuuluvate tarbijaühistute arengut, esindada nende huve Euroopa institutsioonides, hoida neid kursis Euroopa tasandil poliitika ja algatustega, seista vastutustundliku ja eetilise kaubanduse eest ning aidata kaasa liikmesorganisatsioonide omavahelisele koostööle.

Coop Eesti Euro Coopi koosseisus

Coop Eesti on Euroopa juhtiva kaubandusvõrgustiku Euro Coopi liige aastast 2005.

Loe Euro Coopi kohta lähemalt selle ametlikult veebileheküljelt

5000

tarbijate ühistut

500 000

töötajat

36 000

kauplust