Antsla TÜ liikmete üldkoosolek 1987.a.
Antsla TÜ liikmete üldkoosolek 1987.a.

Antsla TÜ liikmete üldkoosolek

19.05.2023 Antsla

Antsla Tarbijate Ühistu liikmete 
korraline üldkoosolek toimub 
29.mail 2023.a algusega kell 16.30

Antsla Tarbijate Ühistu ruumides (Antsla, Jaani tn. 4, III korrus)
PÄEVAKORD:

 1.2022.a majandusaasta aruande kinnitamine

2. 2022.a majandusaasta kahjumi katmine

3. Nõukogu liikmete valimine

Vastavalt põhikirja punktile 7.2.7. on koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest.

Kui koosolekule ei ilmu nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

Korduskoosolek sama päevakorraga toimub

7. juunil 2023. a algusega kell 16.30